Switcher

Trio Clavio

Trio Clavio

Trio Clavio

Československé trio vzniklo v roce 2013 s pomocí polského klarinetisty a dirigenta Jakuba Bokuna. Od úspěšného debutu na festivalu Clarimania v polské Wroclavi vystupuje pod názvem Trio Clavio. V tomto komorním souboru se potkaly tři výrazné hudební osobnosti.

Jana Černohouzová pochází z Olomouce. V současné době je posluchačkou doktorantského studia Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Jako sólistka  získala I. cenu na soutěži 2nd Viennese School a I. cenu na soutěži Viktora Kalabise v Rakousku. Pravidelně se účastní výběrových hudebních kurzů (ISA -Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest a Encuentro de Música y Academia de Santander).  V minulém roce se stala již podruhé stipendistkou Nadace Český hudební fond.

Lucia Fulka Kopsová rodačka z Bratislavy, kde studovala hru na housle. Nyní je posluchačka doktorského studia na  Janáčkově Akademii múzických umění v Brně. Lucia je držitelkou mnoha ocenění (II. ceny na  mezinárodní soutěži Leoše Janáčka, II. a III. ceny na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec a II. ceny na soutěži Bohuslava Martinů). Zúčastnila se mistrovských kurzů u předních houslových virtuózů, jakými jsou: Jindřich Pazdera, Václav Hudeček, František Novotný, František Török, Juraj Čižmarovič, Semion Jeroševič, Eszter Perényi, Michal Grabarczyk, Edward Zienkowski a Pavel Šporcl. Od roku 2007 účinkuje v Duu Teres spolu s kytaristou Tomášem Hoňkem a od roku 2011 je členkou PKF – Prague Philharmonia.

Lucie Valčová se narodila v Českých Budějovicích. V červnu letošního roku úspěšně ukončila magisterské studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Mezi své nejvýznamnější soutěžní úspěchy řadí l. cenu na mezinárodní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, l. cenu na soutěži Simone Delbert-Fevrier International Piano Competition v Nice a 3. cenu na soutěži Internationaler Rotary Musikfoerderpreis v Norimberku. V roce 2013 se zúčast nila mezinárodního hudebního studentského festivalu v japonském Kyotu a v létě 2013 pak mezinárodních kurzů v Nice, pod vedením prof. Emanuela Krasovského (Izrael) a prof. Akiko Ebi (Japonsko).

Všechny tři interpretky získaly stipendium firmy Yamaha. Jako sólistky nebo členky orchestru spolupracovaly například s Jihočeskou komorní filharmonií, Moravskou filharmonií Olomouc, Státní filharmonií Košice, Filharmonií Brno, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, orchestrem Slovenské filharmonie, Slovenského rozhlasu aj.
Trio Clavio s neobvyklým obsazením housle, klarinet, klavír nabízí také netradiční repertoár, který se pohybuje v rozmezí klasicismu až po soudobou hudbu. Trio v současné době spolupracuje s českými i zahraničními autory, jejichž skladby chystá v blízké době premiérovat.

http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=142&id_clanku=2340

“Trojice z Prahy předvedla pozornému publiku, v čem spočívá tajemství i umění komorní hry.”
(Jiří Hlaváč, Hudební rozhledy 06/13)

“Do novej sezóny nedeľných matiné v Mirbachovom paláci nás uviedlo Trio Clavio, ktoré tvoria tri sebaisté a pre hudobnú prax dobre pripravené hudobníčky: Lucia kopsová, Jana Černohouzová a Lucie Valčová.”
(Ingeborg Šišková, Hudobný život 11/2013)

“Lucia Kopsová, Jana Černohouzová and Lucie Valčová brought their brilliant, massive sounds to the stage for Khachaturian´s Trio and Igor Stravinsky L´Histoire du Soldat.”
(Jeremy Reynolds, Timothy Phillips, The Clarinet/ December 13)

This post is also available in: English