Switcher

Trio Clavio

Trio Clavio

Trio Clavio

Československé trio vzniklo v roce 2013 s pomocí polského klarinetisty a dirigenta Jakuba Bokuna. Od úspěšného debutu na festivalu Clarimania v polské Wroclavi vystupuje pod názvem Trio Clavio. V tomto komorním souboru se potkaly tři výrazné hudební osobnosti.

Jana Černohouzová Jana Černohouzová pochází z Olomouce. Na zdejší Základní umělecké škole Iši Krejčího studovala klarinet u Zdeňky Andreášové . V roce 2003 nastoupila na brněnskou konzervatoř k Mgr. Lubomíru Bartoňovi. Od roku 2009 je součástí klarinetové třídy prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše na Akademii múzických umění v Praze. Úspěšně ukončila magisterské studium a v současné době je studentkou doktorského programu. Pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních hudebních kurzů (Pražské klarinetové dny, Mezinárodní klarinetový fe stival na zámku v Žirovnici, ISA -Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, Clarimania ve Wroclavi, Encuentro de Música y Academia de Satander).
Soutěžních úspěchy se dostavily již při studiu na základní umělecké škole. Získala například 1. cena a zároveň titul laureáta ze soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu. Na 1. cenu dosáhla také v ústředním kole Národní soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. V roce 2006 zvítězila na Soutěžní přehlídce Konzervatoří. Během studia na AMU získala 1. cenu soutěÅ ¾e 2nd viennese School a 1. cenu v soutěži Viktora Kalabise v Rakousku. Obdržela také stipendium YAMAHA. Již dvakrát se stala stipendistkou Nadace Český hudební fond.
Jako sólistka vystoupila v roce 2009 s Moravskou filharmonií Olomouc. V témže roce byla zařazena na abonentní koncert s Filharmonií Brno. V současné době se v rámci komorní i sólové hry zabývá především hudbou 20. a 21. století. Zaměřuje se na skladby českých skladatelů (V. Kalabis, Z. Šesták, M. Ištvan, E. Cílková).
V současné době působí ve třech komorních souborech. Od roku 2011 je členkou dechového tria Trifoglio ve složení Denisa Propilková a Jana Kopicová, se kterým získala řadu mezinárodních ocenění a zároveň dívčího klarinetového kvarteta Cantarina Clarinete, se kterým pravidelně koncertuje po celé republice.
V klarinetovém kvartetu Cantarina Clarinete spolupracuje s vynikajícími klarinetistkami Hanou Tauchmanovou, Janou Lahodnou a Věrou Kestřánkovou.

Lucia Fulka Kopsová Lucia Fulka Kopsová se narodila v Bratislavě. Na bratislavské konzervatoři studovala nejprve jako mimořádná žákyně (1997–2001), poté jako řádná posluchačka (2001–2005) ve třídě doc. MgA. M. Karlíkové, ArtD. Od r. 2005 pokračovala ve studiu na JAMU v Brně. V roce 2010 pod vedením prof. MgA. F. Novotného úspěšně ukončila magisterské studium a pokračuje ve studiu doktorandském. Absolvovala řadu mistrovských kurzů, např. u J. Pazdery, V. Hudečka, F. Novotného, F. Töröka, J. Čižmaroviče, B. Kotmela, E. Perényi, S. Yarosheviche, B. Matouška, M. Grabarczyka, E. Zienkowského a P. Šporcla.
Již jako studentka konzervatoře dosáhla řadu soutěžních úspěchů – Mezinárodní soutěž Dolní Kubín 2000 1. cena, Soutěž studentů slovenských konzervatoří 2002 a 2004 1. cena, Kocianova houslová soutěž 2002 – čestné uznání, Mezinárodní houslová soutěž Josefa Muziky Nová Paka 2004 1. cena.
Jako posluchačka JAMU obdržela v r. 2006 2. cenu v Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec, v r. 2007 v Mezinárodní soutěži L. Janáčka 2. cenu a Cenu za nejlepší interpretaci houslového koncertu A. Dvořáka a v r. 2009 3. cenu v Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec. V r. 2010 získala stipendium firmy Yamaha, v roce 2013 získala 2. cenu na Interpretační soutěži nadace Bohuslava Martinů.
V uplynulých letech absolvovala bohatou koncertní činnost na domácích i zahraničních pódiích, účinkovala i na mnoha festivalech. Jako sólistka spoluúčinkovala s orchestrem Slovenské filharmonie, Slovensk ého rozhlasu, Slovenským komorním orchestrem Bohdana Warchala, orchestrem Capella Istropolitana, komorním souborem Archi di Slovakia, orchestrem Slezského divadla Opava, Moravskou filharmonií Olomouc, Státní filharmonií Košice, s Filharmonií Brno a s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín.
Spolupracovala s Komorním sborem konzervatoře v Bratislavě, se kterým absolvovala turné po USA. Koncertovala v různých městech Slovenska, v České republice, Maďarsku, Rakousku, Polsku, Slovinsku, Německu, Holandsku, Švédsku, Irsku, Španelsku a Japonsku.
V dubnu 2006 se zúčastnila projektu Evropského mládežnického komorního orchestru v rakouském Grazu, který vedl člen Vídeňské filharmonie, houslista René Staar. V létě 2006 absolvovala měsíční turné po státech Evropské unie, jako členka Mládežnického orchestru EU, který dirigoval Vladimír Ashkenazy a Andrej Boreyko.
Uskutečnila nahrávky pro SRo (záznam z koncertů ze Slovenského rozhlasu, nahrávky pro soutěž New Talent), ČT (T erra Musica), Český rozhlas Vltava.
Od roku 2005 působí v komorním Duu Teres s kytaristou Tomášem Hoňkem, se kterým slaví mnoho úspěchů doma i v zahraničí a od roku 2011 je členkou orchestru PKF – Prague Philharmonia.

Lucie Valčová Lucie Valčová se narodila v Českých Budějovicích. Základy klavírní hry získala na soukromé hudební škole ve svém rodišti u Věry Krauskopfové. Ve studiu klavíru pokračovala na ZUŠ v Českém Krumlově u MgA. Marie Šimkové – Kotrčové, v jejíž třídě vystudovala později i Konzervatoř v Českých Budějovicích. V červnu 2014 úspěšně ukončila magisterské studium na Hudebné a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof.Ivana Klánského.
Přes svůj mladý věk má již mnoho domácích i zahraničních pódiových zkušeností. Díky své přirozené muzikalitě, suverenní technice, širokému repertoiru a zejména díky umělecké upřímnosti a schopnosti tvůrčí komunikace s publikem je s nadšením přijímána jak na prestižních pódiích, tak i v komorních prostorách malých Kruhů přátel hudby. Lucie Valčová se stala již na počátku své kariéry laureátkou řady národních soutěží, mezi něž patří mimo jiné soutěž Pro Bohemia v Ostravě, Prague Junior Note v Praze, Talent Jihočeského kraje, Concertino Praga a soutěžní přehlídka Konzervatoří České republiky. Později přišly ůspěchy i na mezinárodním poli – v roce 2006 Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně a l. cena v Mezinárodní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. V roce 2008 získala l. cenu na mezinárodní soutěži ve francouzské Nice a v roce 2012 3. cenu na soutěži Internationaler Rotary Musikfoerderpreis v Norimberku. V roce 2013 reprezentovala HAMU na mezinárodním hudebního studentském festivalu v japonském Kyotu a v létě 2013 a 2014 se zúčastnila mezinárodních klavírních kurzů v Nice a v New Yorku, pod vedením prof. Em anuela Krasovského (Izrael) a prof. Akiko Ebi (Japonsko).
Lucie Valčová nahrála tři CD se skladeb předních světových skladatelů. Díky svému talentu, píli a charakterovým vlastnostem je na nejlepší cestě k umělecké kariéře

Všechny tři interpretky spolupracovaly jako sólistky nebo členky orchestru například s Jihočeskou komorní filharmonií, Moravskou filharmonií Olomouc, Státní filharmonií Košice, Filharmonií Brno, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, orchestrem Slovenské filharmonie, SKO B.Warchala, Slovenského rozhlasu aj. V říjnu 2014 získali Trio Clavio 1. cenu a titul absolutního vítěze na soutěži ve Vidnavě (ČR).

http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=142&id_clanku=2340

“Trojice z Prahy předvedla pozornému publiku, v čem spočívá tajemství i umění komorní hry.”
(Jiří Hlaváč, Hudební rozhledy 06/13)

“Do novej sezóny nedeľných matiné v Mirbachovom paláci nás uviedlo Trio Clavio, ktoré tvoria tri sebaisté a pre hudobnú prax dobre pripravené hudobníčky: Lucia kopsová, Jana Černohouzová a Lucie Valčová.”
(Ingeborg Šišková, Hudobný život 11/2013)

“Lucia Kopsová, Jana Černohouzová and Lucie Valčová brought their brilliant, massive sounds to the stage for Khachaturian´s Trio and Igor Stravinsky L´Histoire du Soldat.”
(Jeremy Reynolds, Timothy Phillips, The Clarinet/ December 13)

This post is also available in: English